Koi 3

12" x 12"

Posca Pen on Canvas, Framed

​$150

Koi

Koi 2

12" x 12"

Posca Pen on Canvas, Framed

​$150

HAFU Designs

      by Tonia Senoo

Koi 1

10" x 10"

Posca Pen on Canvas, Framed

​$125

All Original Artwork except where stated